کارت هدیه و کد تخفیف

- کارت هدیه: شما می‌توانید از کارت هدیه خود هم از طریق سایت و هم به صورت خرید حضوری استفاده کنید.

- کد تخفیف: استفاده از کد تخفیف فقط مخصوص خرید از سایت می‌باشد.

- کارت هدیه قابل مرجوع و یا تبدیل به وجه نقد نیست.

- مبلغ کارت هدیه به صورت یکجا قابل استفاده می‌باشد.

- اگر مبلغ سفارش بیشتر از کارت هدیه باشد می‌توانید باقی مانده مبلغ سفارش خود را به روش‌های عادی پرداخت نمایید.

- چنانچه از کارت هدیه یا کد تخفیف در زمان حراج استفاده نمایید و سپس کالای خود را مرجوع کردید و زمان حراج به پایان رسیده بود، درصد تخفیف حراج برای مبلغ کالای مرجوع شده محاسبه نمی‌شود.